1. Home
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Wat is intervisie?

Intervisie is een leermethode om systematisch en gestructureerd werkproblemen vanuit een persoonlijke invalshoek aan te pakken door intercollegiale ondersteuning. U leert van elkaars werkvraagstukken en van de oplossingen die u in de praktijk toepast. Maar bovenal verwerft u inzicht in uw eigen handelen.

Intervisie kenmerkt zich door:

Doel van intervisie

Het evenwicht herstellen tussen de kerncompetenties van mensen en hun vaardigheden, tussen kennis en inzicht. Waar het in wezen om gaat zijn vragen zoals: waarom reageren mensen zo op u? Hoe kunt u door middel van inzicht in een probleem tot een gedragsverandering komen van uzelf en van anderen binnen de organisatie, zodat u uiteindelijk toch het uw gestelde doel bereikt. Kortom: het vergroten van kennis en vaardigheid van de deelnemers , alsmede de kwaliteit van de werkzaamheden als vertrouwenspersoon. Anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft.

Randvoorwaarden intervisie LVV

Aan deelname aan een intervisiegroep zijn een aantal randvoorwaarden verbonden:

Kosten

Deelname voor LVV-leden is kosteloos;
Deelname door 'Intervisiedeelnemer zonder LVV-lidmaatschap' bedraagt € 75,- excl. btw per jaar.
 

Verslaglegging

De contactpersoon van een intervisiegroep kan na na afloop van een intervisiebijeenkomst inloggen in zijn/haar profiel en beschikt daar over de mogelijkheid om een deelnameformulier van de betreffende sessie op te stellen. Na akkoord wordt het formulier automatisch per e-mail verzonden naar de deelnemers. De deelnemers kunnen dit bestand uploaden in hun elektronisch dossier voor hercertificering.
 

Aanmelden intervisietraject

Bent u op zoek naar een intervisiegroep? Log in en ga naar Intervisietraject.
Wilt u een nieuwe intervisiegroep starten? Log in en vul het aanmeldformulier Nieuwe groep in.

Wilt u graag meedoen met het intervisietraject en bent u geen LVV-lid? Meld u dan aan als lid (€ 130,- excl. BTW per jaar) of als Intervisiedeelnemer zonder LVV-lidmaatschap (€ 75,- excl. BTW per jaar).
Zowel het LVV-lidmaatschap als Intervisiedeelnemer zonder LVV-lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd per kalenderjaar. De opzegtermijn van het LVV lidmaatschap en Intervisiedeelnemer zonder LVV-lidmaatschap is 1 kalendermaand voor het einde van het kalenderjaar. Opzeggen dient dus plaats te vinden vóór 1 december van enig jaar door middel van een e-mail aan het secretariaat.

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn